TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG THƯỢNG LƯU TRỌN ĐỜI

Theo Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông – TP.Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2035 đã được UBND TP.HCM phê duyệt, TP.Thủ Đức đặt mục tiêu trở thành đô thị loại 1 và phát triển theo định hướng kinh tế sáng tạo. 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗼𝘄𝗻 … Đọc tiếp TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG THƯỢNG LƯU TRỌN ĐỜI